TeleDICOM - Aplikacja kliencka

Praca z aplikacją TeleDICOM dzieli się na dwie główne fazy: przygotowywanie konsultacji i zarządzanie nimi oraz uczestnictwo w sesji konsultacyjnej. Poniżej została opisana najważniejsza funkcjonalność aplikacji w obu tych fazach.

Tryb przygotowywania konsultacji i zarządzania nimi

 • Tworzenie konsultacji z plików DICOM, a także z plików w formatach graficznych ogólnego przeznaczenia obejmujące także wypełnienie tzw. karty pacjenta
 • Wysyłanie i odbieranie danych konsultacji z serwera danych z automatycznym wznawianiem przerwanego transferu
 • Przetwarzanie plików konsultacji (ang. preprocessing) w celu jak najszybszej ich prezentacji w czasie sesji konsultacyjnej
 • Zarządzanie konsultacjami zgromadzonymi lokalnie (na komputerze)
 • Testowanie poprawności działania składników aplikacji i komunikacji sieciowej

Tryb sesji konsultacyjnej

Funkcjonalność telekonferencyjna aplikacji TeleDICOM:
 • Lista aktualnie podłączonych uczestników
 • Zintegrowany kanał komunikacji głosowej (technologia VoIP, standard H.323)
 • Narzędzie chat
 • Synchronizowane wskaźniki interaktywne
 • Możliwość głosowania
Funkcjonalność związana z synchronizacją widoków poszczególnych uczestników:
 • Synchronizacja załadowania pliku z obrazem medycznym,
 • Synchronizacja tempa animacji oraz numeru klatki, na której animacja została zatrzymana
 • Synchronizacja ustawień okna w skali Hounsfielda (dla modalności, w których ten parametr występuje)
 • Synchronizacja powiększenia i jasności obrazu
 • Synchronizacja adnotacji zamieszczanych na obrazie
 • Synchronizacja wyników dokonanych pomiarów

Funkcjonalność związana z wykonywaniem pomiarów (uzależniona od modalności obrazu):

 • Pomiary odległości, pola powierzchni, objętości (metoda Simpsona)
 • Pomiar kąta
 • Pomiary echokardiograficzne wykonywane w regionach 2D, doppler i m-mode (łącznie kilkadziesiąt typów pomiarów)
 • Kalibracja plików nieposiadających wbudowanej informacji kalibracyjnej

Możliwość pracy w trybie jedno- lub czterotablicowym
Możliwość wyświetlania karty pacjenta

alt

Projekt realizowany jest w ramach
prac własnych Katedry Informatyki