TeleDICOM - O programie

TeleDICOM zalicza się do szerokiej klasy aplikacji telemedycznych. W precyzyjniejszym ujęciu stanowi aplikację telekonsultacyjną przeznaczoną dla lekarzy medycyny pozwalając im na wzajemne konsultowanie wyników badań pacjentów. Postęp w obszarze badań naukowych w medycynie powodujący powstawanie bardzo wąskich specjalizacji oraz zwiększająca się dostępność zaawansowanego sprzętu diagnostycznego powodują, że do postawienia pełnej diagnozy w bardziej złożonym przypadku niezbędne jest połączenie wiedzy i doświadczenia większej liczby specjalistów.

Choć cyfrowe wyniki badań medycznych można przesyłać korzystając z sieci komputerowej na różne sposoby (nawet tak proste i zarazem w tym przypadku niewłaściwe jak poczta elektroniczna), zaprojektowanie i stworzenie systemu telekonsultacyjnego spełniającego oczekiwania użytkowników-lekarzy jest dużym wyzwaniem. Systemów telekonsultacyjnych powstało wiele, część z nich jest także używana w Polsce. To co odróżnia TeleDICOM od tych systemów jest możliwość organizowania interaktywnych sesji telekonsultacyjnych. W czasie takiej sesji wszyscy jej uczestnicy widzą w danym czasie dokładnie te same badania medyczne, w tej samej projekcji i z uwidocznionymi tymi samymi wynikami pomiarów. Zintegrowany kanał komunikacji głosowej, typowe narzędzia telekonferencyjne i narzędzie chat pozwalają im prowadzić swobodną dyskusję nie odróżniającą się wiele od dyskusji, jaką prowadziliby oni znajdując się w tym samym miejscu.

Możliwe zastosowania:

Choć podstawowym przeznaczeniem aplikacji TeleDICOM są zdalne, interaktywne konsultacje medyczne w gronie dwóch lub więcej równoczesnych użytkowników, aplikacja może być także wykorzystywana w trybie nieinteraktywnym – wówczas lekarz, do którego skierowano konsultację, samodzielnie, bez udziału lekarza zlecającego wykonuje diagnozę.

Aplikacja TeleDICOM może także stanowić dużą pomoc w edukacji studentów medycyny jako narzędzie wskazujące grupie studentów prawidłowy sposób diagnozy poszczególnych typów wyników badań medycznych.

TeleDICOM może także wspierać organizację konferencji i warsztatów medycznych pozwalając ekspertom nieobecnym w miejscu obrad prezentować interesujące przypadki medyczne, opisywać sposoby terapii i uczestniczyć w dyskusji.

Konieczność ciągłego kształcenia się lekarzy może – z wykorzystaniem aplikacji TeleDICOM – być w pewnej mierze realizowana zdalnie poprzez ich uczestnictwo w otwartych sesjach szkoleniowych (tzw. telekominkach).

TeleDICOM był wielokrotnie wykorzystywany w każdym z opisywanych scenariuszy. Jego odbiór jest bardzo pozytywny, co stanowi dla nas, twórców, dużą satysfakcję.

alt

Projekt realizowany jest w ramach
prac własnych Katedry Informatyki