TeleDICOM - Składniki systemu

TeleDICOM został zbudowany zgodnie z architekturą klient-serwer. Storna serwerowa pośredniczy w różnych aspektach komunikacji między aplikacjami klienckimi.

Elementy strony serwerowej
 • Serwer obsługujący transfer danych (pobieranie i wysyłanie)
 • Baza danych z informacjami o konsultacjach
 • Serwer synchronizacji widoku sesji interaktywnych
 • Mikser głosowy zapewniający komunikację głosową
 • Serwer uwierzytelniania i autoryzacji i aplikacja zarządzająca nim

Elementy aplikacji klienckiej

 • Moduł uwierzytelniania i autoryzacji
 • Kreator konsultacji
 • Moduł przeglądania lokalnych i zdalnych konsultacji i zarządzania nimi
 • Moduł transferu danych medycznych
 • Moduł dostępu do danych DICOM (profesjonalna biblioteka Leadtools)
 • Moduł optymalizacji odczytu danych medycznych
 • Moduł komunikacji głosowej w czasie sesji interaktywnej
 • Moduł synchronizacji widoku sesji interaktywnej
 • Moduły dedykowane obsłudze różnych modalności DICOM, w tym zestawy narzędzi pomiarowych
 • Moduł prezentacji obrazowych wyników badań (widok jedno- i czterotablicowy)
 • Moduł komunikacji tekstowej w czasie sesji interaktywnej
alt

Projekt realizowany jest w ramach
prac własnych Katedry Informatyki