TeleDICOM - Wymagania

System TeleDICOM może wspierać pracę w dwóch trybach: konsultacji interaktywnych i konsultacji nieinteraktywnych. Do prawidłowego funkcjonowania programu wymagane są:

W trybie nieinteraktywnym
  • komputer PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows,
  • co najmniej 1 GB pamięci operacyjnej,
  • co najmniej 500 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym (na potrzeby przechowywania danych medycznych konsultacji),
  • Microsoft .NET Framework 3.0 lub nowszy,
  • połączenie internetowe (im większa przepustowość tym krótszy czas transferu danych konsultacji pomiędzy komunikującymi się ośrodkami).


W trybie interaktywnym
  • wymagania takie jak w trybie nieinteraktywnym,
  • połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 256 kb/s,
  • słuchawki/głośniki oraz mikrofon (zdecydowanie zalecany zestaw słuchawkowy).
alt

Projekt realizowany jest w ramach
prac własnych Katedry Informatyki