TeleDICOM - Użytkownicy
Logo KSS im. Jana Pawła II w Krakowie Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie i 14 współpracujących z nim publicznych i niepublicznych szpitali z obszaru południowo-wschodniej Polski - w celu zdalnych konsultacji i kwalifikacji do zabiegów kardiochirurgicznych.
Logo Polsko-Amerykańskich Klinik Serca Sieć Polsko-Amerykańskich Klinik Serca - w celu prowadzenia zdalnych interaktywnych konsultacji z zakresu angiografii pomiędzy ośrodkami należącymi do Sieci.
Logo Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny CMUJ Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - do celów dydaktycznych: nauki studentów w ramach przedmiotu telemedycyna.
Uczestnicy kominków echokardiograficznych - interaktywnych sesji konsultacyjnych z równoczesnym udziałem wielu lekarzy z całej Polski. Moderatorem tych spotkań jest dr n. med. Andrzej Gackowski
Uczestnicy warsztatów i konferencji medycznych - TeleDICOM jest wykorzystywany jako narzędzie pozwalające na zaproszenie do interaktywnej dyskusji zdalnych specjalistów.
alt

Projekt realizowany jest w ramach
prac własnych Katedry Informatyki