TeleDICOM - Dla administratorów
 • elastyczna budowa systemu zgodna z założeniami paradygmatu SOA (ang. Service Oriented Architecture),
 • współpraca z innymi jednostkami medycznymi oparta o koncepcję Wirtualnych Organizacji (WO),
 • możliwość uczestnictwa jednostek medycznych w wielu Wirtualnych Organizacjach złożonych z dowolnej liczby podmiotów,
 • działanie usług Wirtualnej Organizacji w zwirtualizowanym środowisku wykonawczym,
 • scentralizowane zarządzanie usługami systemu za pośrednictwem interfejsu WWW,
 • możliwość dynamicznego zarządzania liczbą instancji usług,
 • integracja z archiwami PACS,
 • efektywny transfer danych konsultacji do wielu zdalnych odbiorców,
 • zintegrowana komunikacja głosowa w ramach sesji interaktywnych,
 • rozbudowane mechanizmy powiadomień o planowanych sesjach konsultacyjnych,
 • efektywna praca w sieciach WAN bez gwarancji QoS,
 • bezpieczeństwo systemu oparte o PKI,
 • środowisko pracy aplikacji klienckiej: Microsoft .Net.
alt

Projekt realizowany jest w ramach
prac własnych Katedry Informatyki