TeleDICOM - Dla lekarzy
  • możliwość organizacji zdalnych, interaktywnych lub nieinteraktywnych sesji konsultacyjnych i uczestnictwa w nich,
  • intuicyjny, personalizowalny interfejs graficzny,
  • obsługa dowolnych modalności DICOM,
  • zaawansowana funkcjonalność pomiarowa automatycznie dostosowana do typu danych obrazowych,
  • anonimizacja i pseudonimizacja dokumentów DICOM,
  • dostęp do danych zgromadzonych w archiwach PACS,
  • obsługa danych w formatach ogólnego przeznaczenia,
  • wsparcie dla strukturalnych raportów w formacie DICOM SR,
Koncepcja zdalnych, interaktywnych konsultacji medycznych
alt

Projekt realizowany jest w ramach
prac własnych Katedry Informatyki