TeleDICOM - O systemie

TeleDICOM II jest nową wersją systemu do zdalnych, interaktywnych konsultacji medycznych danych obrazowych w diagnostycznym formacie DICOM użytkowanego na co dzień w kilkudziesięciu szpitalach w Polsce. Została stworzona na bazie doświadczeń zgromadzonych w czasie projektowania, implementacji, wdrażania i wieloletniej obserwacji eksploatacji poprzedniej wersji tego oprogramowania.

Pobierz ulotkę przedstawiającą najważniejsze cechy systemu!
alt

Projekt realizowany jest w ramach
prac własnych Katedry Informatyki