TeleDICOM - Publikacje
 • Applying SOA and virtual organization concepts in an interactive telemedical consultation system 
  IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems : Lisbon, Portugal, 17–23 July 2012, e-Health 2012 : proceedings of the IADIS international conference / ed. Mário Macedo. — ISBN 978-972-8939-70-0
  Ł. Czekierda, T. Masternak, K. Skałkowski, P. Wyszkowski
 • Evolutionary Approach to Development of Collaborative Teleconsultation System for Imaging Medicine 
  IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 16(4): 550-560 (2012)
  Ł. Czekierda, T. Masternak, K. Zieliński
 • Development, Implementation, and Multicenter Clinical Validation of the TeleDICOM – Advanced, Interactive Teleconsultation System  [abstract] [link]
  Journal of Digital Imaging, maj 2010.
  A. Gackowski, Ł. Czekierda, A. Chrustowicz, J. Cała, M. Nowak, J. Sadowski, P. Podolec, M. Pasowicz, K. Zieliński
 • Wdrożenie i wieloośrodkowa ocena przydatności klinicznej polskiego systemu telekonsultacji angiograficznych TeleDICOM – analiza kwalifikacji operacyjnej 735 pacjentów.  [abstract]
  Polski Przegląd Kardiologiczny 2010, 12 (1): 23-28.
  A. Gackowski, Ł. Czekierda, J. Cała, J. Sadowski, M. Nowak, T. Masternak, M. Pasowicz, B. Kapelak, J. Samitowski, R. Pfitzner, A. Chrustowicz, R. Rogóż, B. Januś, M. Kędzierski, J. Dragan, D. Dudek, M. Ujda, J. Legutko, J. Szczupak, W. Gutkowski, W. Piwowarska, K. Zieliński
 • Opracowanie, wdrożenie i ocena działania polskiego systemu do interaktywnych telekonsultacji badań echokardiograficznych ECHO-TeleDICOM  [abstract]
  Polski Przegląd Kardiologiczny 2009, 11, 4, 255-260.
  A. Gackowski, M. Nowak, Ł. Czekierda, A. Chrustowicz, J. Cała, T. Masternak, A. Koprowski, K. Mokrzycki, P. Sonecki, P. Podolec, M. Pasowicz, M. Konka, P. Szymański, P. Kocik, M. Żabówka, M. Młotek, W. Piwowarska, K. Zieliński
 • Współczesne systemy telekonsultacyjne w diagnostyce medycznej  [content]
  W: Technologie informacyjne w medycynie. Pod red. Zygmunta Wróbla. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008
  J. Cała, Ł. Czekierda, A. Gackowski, K. Zieliński
 • SOA w medycznych systemach telekonsultacyjnych 
  Nauka w obliczu społeczeństwa cyfrowego, I Konferencja i3, Poznań 2009
  Ł. Czekierda, T. Masternak, K. Zieliński
 • The Practical Experiences with Deployment of Advanced Medical Teleconsultation System over Public IT Infrastructure  [abstract]
  2008 21st IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems
  J. Cała, Ł. Czekierda, M. Nowak, K. Zieliński
 • Cyfrowa archiwizacja i telekonsultacja badań echokardiograficznych  [content]
  W: Medycyna Praktyczna, Kraków 2006
  A. Gackowski, J. Cała, Ł. Czekierda, K. Zieliński, M. Nowak
 • Teleconsultations - Synergy of Medicine and IT Technology  [doc].
  TASK Quarterly, Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk, October 2004, vol. 8, no. 4, TASK Publishing, pp. 471-486. ACC Gdansk 2004.
  J. Cała, Ł. Czekierda
 • Migration Aspects of Telemedical Software Architectures  [doc].
  2nd International Conference on e-Health in Common Europe, Kraków 11-12/03/2004 also in
  Transformation of Healthcare with Information Technologies. Technology and Informatics vol. 105, IOS Press 2004 pp. 80--91.
  K. Zieliński, J. Cała, Ł. Czekierda
 • TeleDICOM - the environment for Collaborative medical consultations  [doc].
  International Conference on e-Health in Common Europe, Kraków 5-6/06/2003.
  J. Cała, Ł. Czekierda
alt

Projekt realizowany jest w ramach
prac własnych Katedry Informatyki